South East Asia Leaderboard

Rank Summoner Marks WP KDA Win Rate WR Games
1
40
Yasuo LoVe
85 5.28 57.4% 7,578
2
40
Kerik
82 9.38 62.9% 1,521
3
40
买皮肤和袋炼加威信uu9824
80 6.00 55.1% 3,679
4
40
CES NGNL
77 5.99 54.0% 5,170
5
40
NGX Chammy
75 7.74 62.5% 3,907
6
40
Wukongベイプ
75 5.23 54.5% 7,479
7
40
KBS Henry
74 6.07 57.4% 3,446
8
40
Chazz1
73 8.31 61.0% 3,214
9
40
PwF Genji
73 5.87 57.1% 1,634
10
40
다리 마비 Galio
68 5.86 52.9% 3,467
11
40
Trùm game
67 5.03 52.7% 4,536
12
40
JUG
66 7.49 59.0% 3,633
13
40
vicky zaynhs
65 6.25 56.7% 5,379
14
40
Ein Deal für Anf
65 5.23 54.3% 5,817
15
40
LUCKY BOY
64 5.84 58.3% 1,612
16
40
Cam Hong Chua
64 7.78 56.1% 4,460
17
40
YT LFD XiaoNan
64 6.60 55.9% 3,724
18
40
Khocs Cungf Em
64 5.42 55.7% 5,289
19
40
Nhớ Nyc
64 6.81 53.4% 5,957
20
40
FOX Tháng7ÂmLịch
64 3.98 51.8% 3,016
21
40
KimCrush
63 7.78 58.4% 1,220
22
40
Cha 华丽的
63 5.48 56.8% 1,045
23
40
Đờ ô Đô
63 7.02 54.5% 3,398
24
40
ill0oo0lli
63 6.00 54.1% 4,296
25
40
NGX Power
61 4.68 59.7% 1,806
26
40
BoxBoy
61 6.38 59.6% 4,277
27
40
Lamlaitudau
61 6.00 55.7% 5,432
28
40
TBE Nim dang ew
61 7.09 55.4% 3,213
29
40
섭섭한 틀니
61 5.91 53.4% 4,754
30
40
JR Lucifer
60 6.36 56.5% 1,037
31
40
Six
60 8.49 55.3% 3,321
32
40
Darrfinn
60 6.15 55.2% 5,952
33
40
SGP Dawn
60 8.09 54.9% 3,436
34
40
FOH ThanhDanh無知
60 4.59 53.7% 7,784
35
40
Đê Hắc Tê
59 4.15 55.1% 3,393
36
40
A C T
59 4.10 52.8% 12,549
37
40
Ravi
59 5.21 52.6% 7,254
38
40
Raizel Sama
59 3.82 52.3% 4,557
39
40
Meow Ăn Cỏ
58 5.35 56.2% 2,492
40
40
Tú 16 04 2006
59 7.01 55.0% 5,228
41
40
RGE10
58 4.16 52.2% 4,786
42
40
병지나라
57 8.23 57.2% 1,936
43
40
RID 1O2
57 5.51 55.8% 3,820
44
40
GP Status
57 5.09 54.4% 6,713
45
40
NV Nheo
57 6.53 54.4% 5,786
46
40
The Unforgiven
57 5.04 53.7% 1,734
47
40
琥 珀
57 4.91 52.8% 1,848
48
40
Mitsura
56 5.20 58.4% 5,323
49
40
季初不要出來禍害人
56 6.39 57.2% 3,677
50
40
y4nagi
55 7.35 55.2% 3,891
51
40
YT ArK Say Byeee
56 5.51 54.5% 6,593
52
40
sẻ đá bé xíu
56 5.37 53.7% 6,678
53
40
Kazekabe
56 3.55 52.8% 4,907
54
40
xunhangjiayou nb
55 4.99 57.7% 2,487
55
40
sDL Poo
55 7.36 57.7% 5,923
56
40
GS Tontey
55 5.09 56.9% 5,191
57
40
Nghienoppa
55 8.07 54.8% 3,640
58
40
мид лейн большая
55 5.73 54.6% 4,654
59
40
HoàngSaCủaVN
55 5.69 54.0% 4,028
60
40
POG
55 6.35 53.5% 3,143
61
40
WA Shin Star
55 3.96 52.7% 4,241
62
40
Hi Im ZedPro
54 5.58 59.2% 2,906
63
40
adc is prince
54 8.31 57.8% 2,419
64
40
C Neo
54 6.31 56.9% 1,509
65
40
Òóo丨Vision
53 5.90 55.1% 5,600
66
40
Kax Ponyo
54 8.11 54.0% 4,952
67
40
Mỵ Châu Vác Nỏ
54 5.73 54.0% 2,694
68
40
심신미약걸린사람
54 4.94 53.0% 6,903
69
40
CKM asriel
54 5.65 52.5% 1,618
70
40
Ngọc Vũ
54 8.35 51.7% 7,013
71
40
Dk Ares
53 5.87 56.3% 1,446
72
40
Anita Dimagiba
53 7.38 56.1% 4,340
73
40
Clan Vĩ Nguyên i
53 6.60 55.4% 2,351
74
40
PSO JerL
53 4.65 55.2% 4,596
75
40
Devil M
53 7.80 54.2% 4,006
76
40
MaPhongPa
53 5.91 54.2% 4,099
77
40
SoyB LăngMN
53 3.46 54.0% 3,435
78
40
SPR hắc họa
53 4.78 53.4% 6,065
79
40
Perori
53 6.29 52.6% 4,549
80
40
Trùm Mẫu Giáo
53 4.64 52.1% 4,348
81
40
á đù anh Phương
53 4.18 52.0% 5,493
82
40
박투신
53 5.70 51.9% 2,117
83
40
徐太宇先生
53 6.47 51.0% 3,833
84
40
RRQ Hide
52 5.58 60.0% 2,141
85
40
thmeannn
51 4.56 56.2% 1,768
86
40
A3Khía
52 5.46 55.5% 2,255
87
40
애죽겠다 살살해
52 7.62 55.1% 1,577
88
40
前向き スプリングドッグ
52 5.11 54.1% 2,956
89
40
Carminefalcon
52 6.33 53.8% 1,833
90
40
大七寶ö
51 8.33 59.1% 1,869
91
40
SGP Raven
51 6.54 57.2% 2,461
92
40
Yamada
51 5.30 56.9% 1,735
93
40
SGP Eagle
51 6.73 56.9% 3,326
94
40
VGG matcha daxay
51 5.42 56.4% 4,721
95
40
Piku
51 7.83 56.1% 5,140
96
40
YG shuy
51 6.85 56.2% 1,620
97
40
LoveMinnnsoCutee
51 6.71 55.8% 4,130
98
40
3D Đôô Leona
51 6.62 55.2% 1,787
99
40
ChoiR
51 5.73 55.2% 4,911
100
40
OP Kilian
51 5.37 55.1% 2,228
101
40
Lucius Azazel
51 5.96 54.9% 7,868
102
40
玳培加Line maokee1
51 7.15 55.0% 2,688
103
40
TBE 3Rọi
51 5.53 54.2% 1,450
104
40
MID1
51 4.25 54.1% 6,007
105
40
Tiểutử
51 5.50 54.0% 3,443
106
40
Erezz 2003
51 5.21 53.6% 3,468
107
40
TBE Cảm Tử Quân
51 7.16 53.5% 2,702
108
40
TGM KHÁNH JG
51 5.99 53.5% 5,393
109
40
UTG Giorno
51 5.58 53.1% 4,759
110
40
づOώOづ Light
51 5.45 52.8% 9,343
111
40
VOX Finest
51 4.84 52.6% 3,632
112
40
별달구름바다
50 8.63 61.5% 1,559
113
40
낭만있게
50 5.12 58.6% 1,120
114
40
sDL FeDoRa
50 5.57 57.3% 5,543
115
40
Devil J
50 4.84 56.9% 3,780
116
40
Marichelle Only
50 6.70 56.6% 6,151
117
40
Bảo Vy
50 8.21 56.1% 1,359
118
40
Anam1
50 7.13 55.8% 2,711
119
40
ECH Ramley
50 6.48 55.3% 4,117
120
40
TOX KataLazada
50 5.68 55.2% 5,562
121
40
고양이 Oggy
50 4.54 55.1% 4,377
122
40
YT NỢ
50 6.58 54.9% 4,558
123
40
阿姆太郎
50 5.16 54.9% 6,976
124
40
タポピース
50 6.09 54.9% 1,758
125
40
Zy Thảo Mai
50 7.43 54.7% 2,962
126
40
프로기사대리팀짱구팀친추문의주셈
50 4.56 54.2% 1,730
127
40
nàngtherxthánhnữ
50 5.29 53.9% 2,889
128
40
Ashm1ter
50 5.99 53.9% 3,655
129
40
Cá Hề
50 4.45 53.1% 4,138
130
40
bé Tài hay dỗiii
50 6.70 53.1% 3,018
131
40
VGG Minh Lộc
50 6.06 53.0% 2,843
132
40
Not a Joke
50 5.31 52.7% 5,696
133
40
GiveMeYourLove
50 5.56 52.8% 5,683
134
40
Thiện pinky
50 5.82 52.5% 4,434
135
40
Nanashi
50 4.61 52.6% 3,151
136
40
我的意中人小猪公QAQ
50 6.08 51.4% 4,130
137
40
ROY Hope
49 4.77 59.3% 4,281
138
40
PwF Kbee
49 5.43 56.3% 2,644
139
40
D5 tp99999
49 4.96 54.7% 2,003
140
40
lılılılılılılıl
49 5.90 54.6% 3,543
141
40
CKM bluffX
49 6.44 54.3% 6,674
142
40
22334455
49 5.63 53.7% 2,590
143
40
Alipin Ni IU
49 6.56 53.7% 4,280
144
40
GoKuSP
49 7.98 53.2% 5,614
145
40
緒方一神齋
49 5.31 53.2% 3,075
146
40
TânNguyễn
49 4.85 52.4% 5,248
147
40
KHL Jade
49 5.00 51.0% 4,140
148
40
Ruzh
48 8.23 61.6% 2,054
149
37
JPRIMO
48 8.48 61.4% 490
150
40
euni
48 6.83 60.5% 3,772
151
40
PSO Dewa
48 7.14 58.2% 2,918
152
40
prawnn
48 6.37 55.7% 1,215
153
40
Sam Sam đến rồi
48 6.63 55.7% 2,248
154
40
Qna
48 5.92 55.7% 3,551
155
40
S一Thenx
48 9.07 55.3% 3,133
156
40
xBandwagon
48 6.80 55.0% 3,754
157
40
YOLOBEST
48 5.15 55.0% 2,147
158
40
응우옌 탄 퉁
48 5.81 54.8% 932
159
40
성 민
48 8.05 54.8% 2,457
160
40
Drei
49 5.85 54.7% 1,241
161
40
Sanny
48 5.97 54.6% 1,250
162
40
Chiến Thần Garen
48 5.69 54.5% 4,878
163
40
小幸運
48 8.32 54.5% 1,258
164
40
L O O N G
48 5.92 54.4% 2,412
165
40
SGP wJ
48 5.75 54.3% 5,094
166
40
WT KidD
48 5.46 54.2% 3,233
167
40
Ken Tìm Tình Yêu
48 6.17 54.2% 6,312
168
38
MIDKING
48 7.72 54.1% 827
169
40
TnkMaikeru
48 5.68 54.0% 5,533
170
40
럭키커
48 6.61 53.9% 5,666
171
40
MAMBA
48 5.66 53.8% 6,183
172
40
Hiệp Buff Bẩn
48 5.68 53.5% 1,158
173
40
STORMBáĐạo
48 3.88 53.1% 6,113
174
40
Jsi near TksFg
48 5.45 52.5% 7,426
175
40
ZXCVBNM
48 4.89 52.6% 4,645
176
40
DeVuメYasuo
48 5.25 52.5% 4,343
177
40
TANK hay BUFF
48 7.05 52.2% 7,735
178
40
TBE Overkill
48 6.01 52.1% 6,113
179
40
식 품
48 4.27 51.4% 2,288
180
40
Xin lỗi mẹ vợ
48 4.51 49.6% 4,165
181
40
pretty gwen
47 5.57 61.3% 2,807
182
40
NBK MisssLove
47 5.98 58.2% 1,431
183
40
宇智波璃心
47 6.34 57.9% 1,694
184
40
1SE Renzy
47 7.45 57.5% 5,126
185
40
PSO Tufz
47 5.56 56.8% 2,833
186
37
Mắt Bãooo
47 6.71 56.7% 637
187
40
ECH 3zl
47 5.06 55.9% 4,439
188
40
December 11 2020
47 8.85 55.9% 6,146
189
40
3W丶Boo Bắn Birds
47 6.56 55.8% 2,241
190
40
Attack on Eren
47 6.85 55.6% 3,827
191
40
tôi cô đơn
47 6.86 55.5% 2,737
192
40
ZG MurDaniel
47 5.28 55.2% 2,579
193
40
Chovy Earth 838
47 7.77 55.3% 2,004
194
40
KBS Sung Jin Woo
47 6.45 55.2% 7,796
195
40
Yammy
47 7.46 54.9% 4,643
196
40
DragonZet
47 4.96 55.0% 1,834
197
40
마크 마크 마크
47 6.99 54.7% 1,263
198
40
Pino Hay Wạo
47 5.03 54.2% 7,514
199
40
将玫瑰藏于身后
47 5.32 53.7% 3,889
200
40
Seven Up
47 6.57 52.5% 5,224